história

Na histórii sa priebežne pracuje, ale teda len v krátkosti o našej osade: Približne pred 300 rokmi prišli na miesto terajšej osady prví usadlíci. Na toto miesto prichádzali a zdržovali sa ľudia hlavne kvôli obrábaniu pôdy, ktorú na tomto území vlastnili.Neskôr okolité pozemky skúpila jedna židovská rodina, po ktorej mene pátrame.Židia tu postavili veľké gazdovstvo, ktorej fragmenty sa zachovali dodnes.Jedným z príkladov je židovská studňa, ktorú spomíname v zaujímavostiach tejto web. stránky. Určite to nie je jediná stopa fragmentov, ale ako som spomínal, na téme sa pracuje.V čase prvých ľudí, ktorí sem chodili obrábať pôdu tu rástli tri veľké duby, ktoré sa nachádzali vo vyšnej časti osady. Preto vždy ak sem chodili z obce Koprivnica, tak vraveli: „ …ideme na duby..“ A práve z tohto vznikol aj samotný názov dnešnej osadovej dediny – Dubie.

V čase Druhej svetovej vojny sa Židia zo strachu pred nacistami začali skrývať a svoje majetky predali ľuďom, ktorých potomkovia tu dodnes žijú. Tunajšie majetky si zakúpili aj iní prisťahovalci z okolia, ktorých vnuci tu dodnes žijú a tak prežívajú svoj vlastný životný osud, ktorý je v mnohom podobný s tým, ktorý tu žili ich predkovia.